Dotec Tilhulpen

Ontwerp en fabricage van tilhulpen, voor het tillen, verplaatsen en kantelen van allerlei goederen.

Joure, Friesland, Nederland

Over Dotec Tilhulpen

Dotec is de bedenker en maker van de nieuwe generatie Tilhulpen die een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van processen. Kwetsbare producten beschermen tegen vallen en stoten, laag opnemen en hoog wegzetten zonder rekken en strekken van de rug, een product opnemen kantelen, draaien of roteren zonder fysieke inspanning en geen afhankelijkheid meer van een 2e man. Het resultaat: een meetbare toename van kwaliteit & output. Kortom, een “gezonde” investering!

Dotec Tilhulpen zijn “made in Joure”, bedacht en gemaakt voor de toepassing waar het om gaat. Ze kunnen direct worden ingezet in een bestaand (handmatig) proces. Dat geldt voor rollen, dozen, bakken, kratten, zakken en zo meer. Uitsparen van “handen”, geen fysieke belasting, geen vermoeidheid en meer plezier in het werk. Dat is pure winst, om over verzuim nog maar niet te spreken!

Het tilsysteem wordt opgebouwd uit een opname apparaat, een luchtbalancer en de infrastructuur waarbij kan worden gekozen voor een railsysteem, een zwenkarm of knikarm.

In Joure staan ruim twintig systemen opgesteld waar de mogelijkheid bestaat zelf aan de slag te gaan met de eigen producten.

Aanbevolen bedrijven voor Bevoorrading, handling en heftechniek

.C-CTU-275949392