DE INDUSTRIËLE BEDRIJVENGIDS
 

Beveiliging van netwerken van productiesystemen: Egemin Automation organiseerde eerste ISA99 training in de Benelux

  • 20/11/2008, Gorinchem

  • Veiligheid van controlesystemen in productieomgevingen wordt steeds belangrijker. In kantooromgevingen bestaat al langer een standaard voor security, maar in de productie wordt het belang van een goede informatiebeveiliging vaak nog onderschat.
  • Bedrijf: Egemin

 

ISA99, de internationale standaard voor veiligheid in industriële automatiserings- en controlesystemen, brengt daar verandering in. Egemin Automation heeft zich volop gespecialiseerd in het onderwerp en organiseerde onlangs de eerste ISA99 training voor haar klanten.

Egemin Automation ook nu weer voorloper
Sedert mei van dit jaar zijn er in de Benelux 3 mensen gecertificeerd als ISA99 trainer. Wim Tindemans (Egemin België) en Arjan Meijer (Egemin Nederland) zijn er daar 2 van. Beide consultants leidden eind oktober de tweedaagse training over veiligheid in industriële automatiserings- en controlesystemen en de concrete toepassing ervan in ondernemingen. Door de organisatie van de training bevestigt Egemin Automation eens te meer haar voortrekkersrol in het aanpakken van issues omtrent nieuwe ontwikkelingen.

De training, georganiseerd in samenwerking met TWP, gaf een overzicht van de (cyber)risico's en de procedurele en technische principes die kunnen worden ingezet om industriële en controlesystemen te beschermen. Verder werd ingegaan op de verschillen in beveiliging van kantoor- en productieomgevingen en hoe een samenwerking van de IT-manager en de control engineer deze verschillen kan overbruggen. 

De deelnemers waren het eens over de bestaande risico's en bevestigden dankzij de training over een goede basis te beschikken om een risico-analyse en een CSMS (Cyber Security Management System) op te stellen om zo een veiligere en meer controleerbare productieomgeving te creëren.

Eén van de onderdelen van de training was de mogelijkheid om het internationaal erkende certificaat ANSI/ISA S99 Manufacturing and Control Systems Security te behalen.  

Telefoon
Tonen
Adres International Headquarters
Baarbeek 1
B-2070  Zwijndrecht
BELGIË
(Klik hier om de kaart te bekijken)