Deze site maakt gebruik van cookies, eigen en van derden, om de website en de diensten te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, bekijk ons Cookiebeleid

De competentiecel "Maintenance & Reliability" van Egemin Consulting, Egemin Vadeo, ontwikkelde een speciale toolkit die bedrijven ondersteunt bij de beslissing om het machine-onderhoud al dan niet uit te besteden. Alle mogelijke vragen en oplossingen werden in deze kennisbank samengebracht en bieden zo een heldere en objectieve kijk op uitbestedingsvraagstukken.

Uitbesteden op basis van objectieve criteria
De huidige opvatting is dat bedrijven de activiteiten moeten uitbesteden die niet strategisch zijn voor de organisatie én die men zelf niet concurrerend kan uitvoeren. Maar de vraag of onderhoud van strategisch belang is, wordt dikwijls gevoelsmatig ingevuld.

Met de toolkit voor uitbestedingstrajecten van Egemin Vadeo worden de vragen over het uitbesteden van onderhoud beantwoordt op basis van objectieve criteria. Onder begeleiding van ervaren adviseurs doorloopt het bedrijfsmanagement in meerdere sessies een aantal vragen. De antwoorden leiden tot duidelijke oplossingen op maat van het bedrijf. Zo kan gekozen worden voor integrale uitbesteding of voor een combinatie van uitbesteding en zelf uitvoeren.

Niet alleen de vraag naar het al dan niet uitbesteden is belangrijk, ook in welke vorm en wat precies zal worden uitbesteed zijn belangrijke vragen met verschillende mogelijke antwoorden. Of bedrijven kiezen voor aangenomen onderhoudswerkzaamheden, Service Level Agreements, prestatiecontracten of varianten van deze formules, hangt af van diverse, bedrijfsgebonden criteria. Het nemen van uitbestedingsbeslissingen blijft dus maatwerk. Toch zijn er door de jaren heen een aantal inzichten ontstaan over wat voor iedere organisatie de beste vorm is. De uitbestedingstoolkit van Egemin bevat onafhankelijke criteria om te bepalen welke vorm optimaal is voor de onderneming in kwestie.

Uitbesteden op basis van grondige informatie en duidelijke werkafspraken.
Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden moet steeds grondig worden voorbereid. Uitgebreide informatie en duidelijke werkafspraken zijn een must in de relatie met elke contractor. Alleen op basis van gedetailleerde informatie - zowel wat verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever als technologie en historiek van installaties betreft - kan een reële prijs worden berekend of een bepaalde betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Essentieel in dit opzicht is de voorbereiding van de eigen onderhouds- en productiemedewerkers. Een goede communicatie en heldere taakomschrijvingen zijn hier van levensbelang. Zo wordt voorkomen dat werkzaamheden dubbel of juist helemaal niet worden uitgevoerd. Ook kunnen medewerkers zich bedreigd gaan voelen met als gevolg demotivatie en een uitstroom van goede werkkrachten. Naar de contractor toe is het cruciaal om ondubbelzinnig vast te leggen wat wel en niet onder het contract valt. Dit om misverstanden bij uitvoering en facturatie van werkzaamheden te voorkomen.