Nefab

De wereldwijde partner voor complete verpakkingoplossingen.

Barneveld, Gelderland, Nederland

Over Nefab

Nefab biedt complete verpakkingsoplossingen voor de hele logistieke stroom van zijn klanten. Middels een systeem van producten en diensten, in combinatie met wereldwijde vertegenwoordiging, wordt voor de klant bespaard op de totale kosten voor logistiek en productbescherming.

Doelgroep

De belangrijkste segmenten waaraan Nefab levert, zijn de telecom- en de automobielindustrie. Andere focussegmenten zijn multinationals die waardevolle en transportgevoelige of diefstalgevoelige producten produceren.

Aanbod aan klanten

Het productconcept beslaat de hele waardeketen, van deskundige advisering tot de levering van maatwerkverpakkingssystemen en verwante diensten.

Wereldwijde vertegenwoordiging

Nefab heeft vestigingen in de belangrijkste industriële gebieden ter wereld en biedt multinationale klanten wereldwijde diensten via lokale faciliteiten.

Het milieu

Wij streven ernaar de milieugevolgen van verpakkingsgebruik te minimaliseren en de herbruikbaarheid te verhogen. Alle Nefab-bedrijven zullen te zijner tijd. ISO 14001-certificering proberen te verkrijgen.

Groei

De belangrijkste doelstelling van Nefab is autonome groei via intensievere activiteiten in markten waar we reeds actief zijn. De autonome groei moet hoger zijn dan die in de secundaire markten. Een ander belangrijk aspect van de groeistrategie is onze multinationale klanten te volgen bij hun geografische uitbreidingen.

Om onze rol te versterken als leverancier van complete verpakkingsoplossingen aan geselecteerde marktsegmenten, omvat de groeistrategie acquisities en samenwerking met partners.

Medewerkers

De positie van Nefab als marktleider moet worden gehandhaafd middels continue focus op de ontwikkeling van de deskundigheid van onze medewerkers.

De ontwikkelingsmogelijkheden zijn zo aantrekkelijk dat bestaande medewerkers binnen de organisatie blijven en nieuwe, gekwalificeerde medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Aanbevolen bedrijven voor Verpakking

.C-CTU-275949445