Deze site maakt gebruik van cookies, eigen en van derden, om de website en de diensten te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, bekijk ons Cookiebeleid

Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over hoe wij de persoonlijke gegevens die we via deze website ontvangen, of op andere manieren verzamelen zoals via telefoon, via e-mail of per post, behandelen en beschermen. 

Reikwijdte van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens verstrekt door onze klanten, leveranciers en personen die om informatie vragen en over het algemeen gegevens die door derden worden verstrekt in gevallen waarin ze nodig zijn voor de ontwikkeling van onze activiteiten en wanneer er legitimatie is voor de behandeling van uw gegevens door MECALUX.

Verantwoordelijke

MECALUX, S.A.
USt-IdNr.: A-08244998
Silici nº 1 -5-. Cornellà de Llobregat. Barcelona. Spanje
+  34-932-616-901
E-mail: data.protection@mecalux.com

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en/of uw gebruikersnaam in secties van deze website wanneer u informatie aanvraagt, zich abonneert op de nieuwsbrief LogismarketNews, u gebruik maakt van onze diensten, u zich registreert als gebruiker en, in het algemeen, wanneer dit nodig is voor het onderhouden van handelsbetrekkingen met MECALUX.

Informatie die we automatisch verzamelen zoals IP-adressen die MECALUX ontvangt van alle internetgebruikers, omdat deze IP-adressen automatisch door uw browser worden verzonden wanneer u toegang tot de webpagina vraagt, kunnen worden opgeslagen door Mecalux voor interne doeleinden en zorgen voor kwaliteit van de webpagina, onderhoud uw beveiliging, meet het aantal bezoeken en ken de meest bezochte gedeelten van het web. Deze informatie identificeert de gebruikers van het web niet. We kunnen deze informatie verzamelen via cookies, zoals uitgelegd in het gedeelte Cookiebeleid.

Doel van de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld met de volgende doeleinden:

Tijd voor het bewaren van uw gegevens

In het geval dat u informatie opvraagt over de diensten van opvraag van informatie in Logismarket, worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om u over hen te informeren.

Als u handelsbetrekkingen onderhoudt met MECALUX, zullen de gegevens die voor dit doel worden verstrekt, worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de huidige boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om u enquêtes over onze producten en diensten te sturen om uw ervaring met MECALUX te kennen en om u een betere service en service te bieden en zullen gedurende de noodzakelijke periode worden onderhouden om uw tevredenheid met MECALUX te meten.

In het geval dat u instemt met het ontvangen van advertenties via post en e-mail, worden uw gegevens bewaard totdat u ons uw wens kenbaar maakt om u uit te schrijven voor dit doel of totdat u gebruik maakt van uw recht om persoonlijke gegevens te verwijderen.

Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

MECALUX heeft het recht om uw gegevens te verwerken voor het verzenden van de gevraagde informatie en het verlenen van de opdracht voor de uitvoering van de desbetreffende dienst of toepassing op aanvraag, precontractuele maatregelen services.

MECALUX is gerechtigd om commerciële mededelingen over onze producten, diensten, aanbiedingen en promoties te verzenden, voor het geval u uw toestemming hebt gegeven.

Op dezelfde manier heeft MECALUX een legitiem belang bij het uitvoeren van enquêtes met als doel de klantenservice te verbeteren.
In ieder geval hebt u het recht om de verleende toestemming, zonder terugwerkende kracht, te allen tijde in te trekken.

Ontvangers aan wie uw gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Als u informatie vraagt m.b.t. aanbieders die hun producten en diensten adverteren in de Logismarket Portal (de adverteerder of adverteerders), zullen uw persoonsgegevens aan de providers worden gestuurd voor het doel van dat uw verzoek te behandelen. MECALUX heeft het recht om hun gegevens met het oog op de uitvoering van de opdracht van de dienst met inbegrip van informatie in Logismarket te houden bij de aanbieder in de Logismarket Portal. MECALUX bewaart uw gegevens met behoud van de commerciële relatie met de adverteerder en gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan de andere kant, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de MECALUX Groep binnen de Europese Unie, en daarbij andere landen als strikt noodzakelijk is en alleen met het oog op uw verzoek om informatie te voldoen en beheren van uw zaken met ons.

Bescherming van uw gegevens

Voor het gebruik van bepaalde diensten of diensten aangeboden via onze websites kan het nodig zijn om een account en de configuratie van een wachtwoord aan te maken. In een dergelijk geval is het uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden te handhaven. We gaan ervan uit dat iedereen die toegang heeft tot uw account met uw wachtwoord hiertoe is geautoriseerd en we zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang of de schade die kan worden veroorzaakt. In het geval dat u zich bewust wordt van een onwettig gebruik van het account en uw wachtwoord, of van enig ander probleem met betrekking tot de beveiliging van het account, moet u het wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk informeren.

Ook informeren wij u dat MECALUX de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Uw rechten op de bescherming van persoonlijke gegevens en hoe u ze kunt uitoefenen

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, om onjuiste gegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen wanneer ze niet meer nodig zijn, om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en om de portabiliteit van deze gegevens aan te vragen. In bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen.

Als u vragen hebt over een van de aspecten van ons privacybeleid of de hier vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u een brief sturen naar MECALUX S.A., Silici nº 1 -5-. Cornellà de Llobregat. Barcelona. Spanje, een kopie van uw identiteitsbewijs of een e-mail sturen naar data.protection@mecalux.com met de vermelding "Gegevensbescherming”

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en de uitoefening van uw rechten op gegevensbescherming, stellen we het op prijs als u ons op de hoogte stelt van het account data.protection@mecalux.com. Als u van mening bent dat uw rechten op bescherming zijn aangetast, kunt u een claim indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Geldigheid en wijziging van het privacybeleid

Het Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening voor de bescherming van Persoonsgegevens en is van kracht vanaf de datum van publicatie. MECALUX kan het privacybeleid wijzigen; elke nieuwe versie zal op deze website worden gepubliceerd.

Datum van laatste update: mei 2018.