Deze site maakt gebruik van cookies, eigen en van derden, om de website en de diensten te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, bekijk ons Cookiebeleid

Periodiek wordt deze lijst opnieuw vastgesteld, eind juli wordt de nieuwste lijst op www.senternovem.nl gepubliceerd. Op deze nieuwe Milieulijst zullen ook diverse Toyota Tonero vorkheftrucks met verbrandingsmotor te vinden zijn.

Met de MIA (Milieu InvesteringsAftrek) kunnen ondernemers tot 40 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen) biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die van de Vamil gebruikmaken kunnen 100% van de investeringskosten vrij afschrijven, dat wil zeggen ze kunnen zelf bepalen wanneer en hoe snel de investering afgeschreven wordt. Vaak worden de regelingen gecombineerd en komt de Mia bovenop de Vamil.

Elk bedrijfsmiddel heeft een lettercode die aangeeft of, en zo ja welke, combinatie mogelijk is van de MIA met de Vamil. Alle Toyota Tonero LPG-machines tot 3.5 ton (met de Toyota 4Y motor) vallen onder code A. Het gaat hier om emissie- en geluidsarme bedrijfsmiddelen. Het voordeel hierbij is dat je zowel van de Vamil (100 % van de investering vrij afschrijven) als van de MIA-regeling (30% van 20% van het netto investeringsbedrag) kan profiteren. Dit betekent dat de onderneming 106% van de netto investering ten laste kan brengen van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Dit brengt een aanzienlijk financieel voordeel met zich mee.

Alle andere Toyota Tonero verbrandingsmachines met LPG-motor hebben een code C wat betekent dat hier alleen de Vamil-regeling van toepassing is omdat ze emissiearm zijn.

Alle Toyota Tonero vorkheftrucks met dieselmotor vallen in code E. Dit zijn geluidsarme machines waarop de MIA-regeling van toepassing is met 15% van 20% van het investeringsbedrag.

Toyota Tonero met LPG 4Y motor tot 3.5 ton

  • Emissie- en geluidsarm bedrijfsmiddel
  • Milieulijst code A5000
  • Vamil + MIA, d.w.z. 100% + 30% van 20% v.d. investeringskosten afschrijven

Toyota Tonero met LPG motor, alle typen (+ de 5FG 5.0-7.0 en de 7FG 3.5-5.0)

  • Emissiearm bedrijfsmiddel
  • Milieulijst code C5001
  • Vamil, d.w.z. 100% v.d. investeringskosten vrij afschrijven

Toyota Tonero met Dieselmotor tot 3.5 ton

  • Geluidsarm bedrijfsmiddel
  • Milieulijst code E5200
  • MIA, d.w.z. 15% van 20% v.d. investering extra afschrijven

Jos de Wildt, productmanager vorkheftrucks bij Toyota Material Handling Nederland, heeft zich vanaf het begin van de introductie van de Toyota Tonero hard gemaakt om ook met deze machines weer in de Mileulijst opgenomen te worden. "Zo'n proces neemt tijd in beslag maar nadat de laatste resultaten van de geluidsmetingen waren vrijgegeven, bleken ook de nieuwe machines ruimschoots te voldoen aan de gestelde geluids- en emissie-eisen. Ook Toyota vorkheftrucks met zwaardere dieselmotor vallen nu onder de categorie geluidsarme machines."

Farbo
Naast de Vamil en MIA-regeling is ook de Farbo-subsidieregeling interessant voor LPG-vorkheftrucks. De Farbo-regeling is in het leven geroepen ter stimulering van innovatieve arbovriendelijke investeringen die blootstelling aan fysieke belasting, lawaai en gevaarlijke stoffen verminderen. Vorkheftrucks die met een LPG-installatie en met uitzwenkbare en neerklapbare gasflesbeugel zijn uitgevoerd vallen onder de Farbo-regeling. Dit betekent dat er een subsidie van 10% van de netto aanschafwaarde van de machine verkregen kan worden.