Buro Noordhof / UCON Nederland

Heeft wereldwijd het meest omvangrijke aanbod van containersystemen voor vloeistoffen en vaste stoffen.

Amersfoort, Utrecht, Nederland

Over Buro Noordhof / UCON Nederland

Het Buro Noordhof is de vertegenwoordiger van het Duitse bedrijf UCON AG containersysteme KG. De Nederlandse en Belgische markt voor alle producten van UCON worden voortaan exclusief door Buro Noordhof bediend. Deze samenwerking is tot stand gekomen op basis van wederzijds vertrouwen in de noodzakelijke ervaring en deskundigheid.

UCON AG Containersysteme KG heeft wereldwijd het meest omvangrijke aanbod van containersystemen voor vloeistoffen en vaste stoffen. Dit aanbod loopt uiteen van druk- en gevaargoed tanks met 2,1 liter, IBC's met 3.000 liter tot opslagtanks en silo's met 100 m³ inhoud. UCON ontwikkelt en produceert tevens complexe containersystemen voor de verwerking, dosering, menging, verpakking, opslag en transport van de meest veelzijdige soorten vaste stoffen.

Buro Noordhof heeft al ruim 15 jaar marktervaring met een grote variëteit aan soorten grondstoffen en eindproducten, zowel in de vorm van vaste stoffen als vloeistoffen. Daarbij wordt de advisering, het ontwerp en de projectrealisatie gekenmerkt door grote creativiteit, waardoor de dienstverlening altijd passend en op uw situatie is toegesneden.

Samen beschikken Buro Noordhof en UCON over de noodzakelijke deskundigheid om te werken conform de huidige richtlijnen en voorschriften. Voor de industrie zijn o.a. de ATEX-, PED-, CE-richtlijnen alsmede de UN-voorschriften voor IBC's zoals de ADR/RID, IMDG en DOT zeer actueel. Deze wettelijke kaders zijn van groot belang in het realiseren van een juiste ontwerpanalyse en de noodzakelijke certificering.

UCON waarborgt de bekendheid met - en de toepassing van zowel ISO-9001 én TÜV certificering en draagt daarmee zorg voor een continue kwaliteitscontrole tijdens alle project- en productieprocessen.

Aanbevolen bedrijven voor Containers, pallets en bakken

.C-CTU-275949523