DE INDUSTRIËLE BEDRIJVENGIDS
 

Veldeman Structure Solutions goes green

  • 24/02/2011, Bree

  • Duurzaam ondernemen is voor Veldeman Structure Solutions een absolute prioriteit. In het verleden werden op dit vlak reeds heel wat inspanningen geleverd.
  • Bedrijf: Veldeman

 

Informatie aanvragen

 

There was an error and the information has failed to send.Unable to send part of the information, please try again.
Please try again

Door in het beleid aandacht te besteden aan zowel milieu-, sociale als economische aspecten wil Veldeman Structure Solutions haar groei, rendabiliteit en continuïteit verzekeren en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk tot een minimum beperken.

Onlangs ondertekende Veldeman Structure Solutions de verbintenis om binnen enkele maanden het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg' te behalen. Hiermee engageert het bedrijf zich om een aantal concrete acties te ondernemen rond milieu en duurzaamheid. Zo werden photovoltaïsche panelen op het dak geplaatst om hernieuwbare energie op te wekken. Om het energieverbruik verder te beperken werd in de productie een energiezuinige verwarmingsinstallatie op aardgas geplaatst met recirculatie van warme lucht. Het energieverbruik zal kritisch opgevolgd worden, zodat dit verder geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast zal de verlichting vervangen worden, niet enkel met het oog op efficiëntie, maar ook rekening houdende met het welzijn van de werknemers. Een ander aandachtspunt is het beperken en recycleren van afval. Niet alleen de PVC zeilen zullen volledig gerecycleerd worden, maar ook het tot een minimum beperkte verpakkingsafval, papierafval en afval van materialen. Tenslotte wordt in het kader van mensvriendelijk ondernemen onder meer extra aandacht besteed aan de brandveiligheid en afzuiging van rook in de lasafdeling.

Het ‘Charter Milieu en duurzaam ondernemen Limburg' is een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Limburg en heeft als doelstelling om van Limburg een CO2-neutrale provincie te maken. Een evaluatiecommissie beslist deze zomer over de toekenning van het charter.
 

 

Telefoon
Tonen
Website
Naar website
E-Mail
Verstuur e-mail
Adres Industrieterrein Vostert 1220
3960  Bree
Limburg - BELGIË
(Klik hier om de kaart te bekijken)